0902.813.410

bán gì trên tiktok

Tài khoản Self-Serve và Agency Tiktok? Nên Dùng Loại Nào?

Khi bạn tìm hiểu về chạy quảng cáo TikTok, bạn nên nắm rõ một điều là chúng ta có đến 2 loại tài khoản Self-Serve và Agency Tiktok để bạn lựa chọn.

Chuyển lên trên